Proszę czekać

loading

E-Nekropolie

Rejestracja użytkownika

Cmentarz św. Maurycego we Wrocławiu

2011-03-22


Cmentarz zlokalizowany został przy ulicy Działkowej. Bezpośrednim jego sąsiadem, od strony wschodniej, jest Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.
Obecnie istniejący cmentarz jest już trzecim obiektem przeznaczonym do celów grzebalnych, nad którym pieczę sprawuje parafia pw. Świętego Maurycego we Wrocławiu. Poprzednie dwa cmentarze zlikwidowano w roku 1967. Na ich miejscu znajdują się teraz dwa parki: Park Andersa oraz Park Skowroni.
Do powstania nekropolii przyczynił się proboszcz parafii Paul Peikert. Dokonał on zakupu w roku 1934 2,5 ha ziemi od Antona Laufe oraz w roku 1935 0,5 ha ziemi od pana Pelza, powiększając tym sposobem teren cmentarza od strony południowej. Nowoutworzoną nekropolię w dniu 29 września 1940 roku poświęcił biskup wrocławski Adolf Bertram.
Cmentarz rzymskokatolicki pw. św. Maurycego do końca roku 1944 nie był miejscem częstych pochówków. Sytuacja zmieniła się dopiero począwszy od dnia 1 stycznia roku 1945. Na części wschodniej nekropolii dokonano pochówku żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas walk. W przeciągu dwóch lat (1947-1948) pochowano tam wielu poległych żołnierzy, których miejsca spoczynku rozsiane były na obszarze całego miasta. W ten sposób doszło do powstania Cmentarza Żołnierzy Radzieckich na Skowronie.
W części zachodniej nekropolii kontynuowano pochówek wiernych należących do parafii, jak również osób zmarłych zamieszkujących niedalekie okolice cmentarza.
Cmentarz został zamknięty dla celów grzebalnych w roku 1971. Otworzono go dopiero w roku 1994. Obecnie nie pozostało juz na nim wiele wolnych miejsc.

© 2010-2011 e-Nekropolie.pl All rights reserved.

Projekt i realizacja Cbrti