Proszę czekać

loading

E-Nekropolie

Rejestracja użytkownika

Cmentarz Pobitno w Rzeszowie

2011-03-22


Pobitno to jedna z dzielnic Rzeszowa. Położona jest w jego wschodniej części. Kiedyś była to wieś podmiejska, przyłączona została do miasta w całości w 1951 roku.
Nekropolia znajduje się przy ulicy Lwowskiej 33.
Cmentarz pobiciński otwarto 1 stycznia 1910 roku, jako trzeci parafialny cmentarz w Rzeszowie. 19 października 1909 roku nekropolia została poświęcona przez ks. kanonika S. Gryzieckiego. Pierwszy pogrzeb, który odbył się na tym cmentarzu miał miejsce dnia 5 stycznia 1910 roku. Pochowano wtedy dwudziestoletnią Helenę Rajterównę.
Nekropolia ma kształt wydłużonego prostokąta o powierzchni 7 ha. Z jednej strony otoczona jest siatką, zaś z trzech pozostałych wysokim ceglanym murem. Na terenie cmentarza znajduje się kaplica ulokowana przy bramie głównej. Na obiekt nekropolii prowadzą dwie bramy główna-południowa oraz mniejsza północna. Teren pobicińskiego cmentarza porasta zabytkowy drzewostan, ponadto sam cmentarz posiada status prawny zabytku.
W 1895 roku zostały zapoczątkowane prace w celu otwarcia nowego cmentarza dla miasta. Z dniem wydania uchwały przez Radę Miasta rozpoczęto poszukiwanie miejsca pod teren nowej nekropolii. W grudniu 1905 roku, pomimo wielkiego sprzeciwu kanonika kościoła farnego, dokonano zakupu od hrabiego Romana Potockiego 9 mórg ziemi pod teren cmentarny. Cmentarz został otwarty dnia 1 stycznia 1910 roku, wraz z jego otwarciem zamknięto Stary Cmentarz w Rzeszowie.
Po I wojnie światowej pozostał na nim ślad w postaci około 2500 żołnierzy różnych nacji tam pochowanych. Tragiczną pamiątką II wojny światowej są zbiorowe mogiły Polaków zabitych przez hitlerowskich okupantów, w większości są to jednak ekshumowane szczątki z mogił rozsianych po mieście i okolicy. Znaleźć tam możemy również groby żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach kampanii wrześniowej oraz w 1944 roku. Na obszarze nekropolii znajdują się również mogiły niemieckie. W okresie II wojny światowej na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej pochowano około 450 Niemców (wydzielono dla nich osobne kwatery), po wojnie ich szczątki zostały złożone w zbiorowych mogiłach. Po kolejnej ekshumacji przez Fundację "Pamięć" przeniesiono je na cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. Na cmentarzu utworzono również mały cmentarzyk (w kwaterze XXX) żołnierzy WP poległych w walkach z UPA - ok. 190 pochówków.
Duży wpływ na zmniejszenie liczby pochówków, począwszy od lat osiemdziesiątych, na tym cmentarzu miało utworzenie nowego cmentarza komunalnego Wilkowyja. Do końca wojny na pobicińskiej nekropolii zostało pochowanych przeszło 10,5 tys. osób.  Do końca lat siedemdziesiątych XX wieku liczba ta potroiła się.
Na cmentarzy na Pobitnem znajduje się wiele ciekawych grobów m.in.:
Grobowiec płk. Leopolda Lisa-Kuli - jest zbudowany w formie sarkofagu, z czerwonego piaskowca. Ustawiony jest na betonowym postumencie, bogato zdobiony. Na froncie widnieje napis: Leopold Lis-Kula s1896/+1919, nad napisem wyryty jest krzyż. Natomiast napis wyryty na bocznej ścianie grobowca głosi: LEOPOLD LIS-KULA PUŁKOWNIK W.P. ŻOŁNIERZ I BRYG. LEGIONÓW, KAWALER KRZYŻA VIRTUTI MILITARI BOHATER Z POD KRZYWOPŁOTÓW, ŁOWCZÓWKA (1914), ŻERNIK, KUKLI, KAMIENIUCHY (1915), PODHACIA, POLSKIE GÓRY (1916), MACHNOWA, PORYCKA, UCHNOWA (1919) I TORCZYNA, GDZIE NA POLU CHWAŁY OJCZYŹNIE W OFIERZE MŁODE ŻYCIE SKŁADA. Nad napisem znajduje się owalne zdjęcie nagrobkowe. Przeciwległą ścianę zdobią wojskowe emblematy: miecz, który ukośnie przechodzi przez, spięty ozdobną wstęgą, wieniec laurowy. Powyżej znajduje się odznaka legionów. Całość jest w formie reliefów.
Nagrobek Stanisława Towarnickiego - jest w formie betonowego obramowania obłożonego granitem. Na jego szczycie znajduje się płyta z krzyżem i tablica zawierająca następująca treść: STANISŁAW TOWARNICKI LEGIONISTA PPOR. WP ŻYŁ LAT 23 + 5.VIII.1919R.

© 2010-2011 e-Nekropolie.pl All rights reserved.

Projekt i realizacja Cbrti